Sokółka (woj. podlaskie): harcerze włączyli się w kampanię „Dumni z Polski”

Zuchy i harcerze z województwa podlaskiego chętnie włączyli się w szereg patriotycznych inicjatyw w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jak piszą członkowie Hufca Sokółka im. hm. Witolda Biziuka, ich obecność na tego typu uroczystościach to dowód, że nie są im obce wydarzenia ważne dla naszego kraju.

Harcerze z 1SDH „Atma” pełnili wartę przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego podczas uroczystości w Sokółce, z kolei harcerze z 1DDH „Gladius” pomagali w czasie uroczystości w Dąbrowie Białostockiej. Uczestnicy otrzymali materiały kampanii „Dumni z Polski”.