Białystok (woj. podlaskie): uroczystości harcerskie z materiałami „Dumni z Polski”

Harcerki i harcerze z Chorągwi Białostockiej ZHP aktywnie włączyli się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z okazji wyjątkowego jubileuszu w białostockiej archikatedrze została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa, przy której honorową wartę zaciągnęli właśnie harcerze.

Po uroczystej mszy zorganizowano defiladę na Rynek Kościuszki. Podczas uroczystości harcerze i harcerki rozdawali mieszkańcom materiały dostarczone kampanii „Dumni z Polski”.