Janowo (woj. warmińsko-mazurskie): SP im. Marszałka Piłsudskiego w kampanii „Dumni z Polski”

– Dziękujemy za przesłane materiały „Dumni z Polski”. Wykorzystaliśmy je m. in. jako nagrody w Konkursie Poezji Patriotycznej, do dekoracji klas i gazetek szkolnych oraz jako materiały rozdawane mieszkańcom podczas Koncertu Pieśni Patriotycznych – mówi Krzysztof Pisarski, nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie.

Celem szkolnych obchodów, którym towarzyszyła kampania „Dumni z Polski”, było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i przypomnienie trudnej polskiej drogi do niepodległości. Szkoła wzięła udział także w akcji „Rekord dla Niepodległej”, w ramach której 9 listopada o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły wspólnie odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego.