Zagórze (woj. małopolskie): materiały „Dumni z Polski” uświetniły obchody w SP im. Marszałka Piłsudskiego

Serdecznie dziękujemy za włączenie naszej szkoły do kampanii „Dumni z Polski”. Materiały uświetniły nasze uroczystości – podkreśla Joanna Hytroś, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu. – Śpiewniki, chorągiewki, ulotki, naklejki zostały rozdane uczestnikom obchodów. Mogliśmy także nagrodzić aktywnych uczniów wręczając im notesy, koszulki, długopisy, przypinki. Wszyscy honorowi goście uroczystości otrzymali „Dyplomy dla uczestników kampanii” – dodaje pani dyrektor.

Na uroczystości w Zagórzu przybyli przedstawiciele władz gminy, wizytator kuratorium oświaty w Krakowie, dyrektorzy okolicznych szkół i przedszkoli, ułani ze Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii w Niepołomicach, przedstawiciele parafii w Staniątkach, przedstawiciele sołectw Zagórze i Słomiróg oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.

Szczególnymi gośćmi byli Jadwiga Duda, prezes stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” oraz Jadwiga Grzyb i Andrzej Grodecki – córka i wnuk Jakuba Klimy, mieszkańca Zagórza zamordowanego przez NKWD w 1940 r.

Uroczystość rozpoczęła się przed szkołą, gdzie – po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły, odczytaniu apelu poległych i złożeniu kwiatów przed pamiątkową tablicą – zasadzony został w ramach ogólnopolskiej akcji  „Katyń… ocalić od zapomnienia” dąb upamiętniający Jakuba Klimę. Następnie uczestnicy obchodów ruszyli w barwnym pochodzie prowadzonym przez ułanów. Marszowi towarzyszyły pieśni legionowe, dźwięki klarnetu i akordeonu. Uczniowie zerówki żegnali pochód, wymachując biało-czerwonymi chorągiewkami.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Domu Kultury w Zagórzu. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali inscenizację przedstawiającą okoliczności utraty przez Polskę niepodległości oraz trudne drogi do odzyskania wolności. Sceniczne występy przeplatane były pieśniami nawiązującymi do przedstawianych wydarzeń w wykonaniu chóru złożonego z uczniów i absolwentek szkoły. Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej biesiady, na którą złożyły się pieśni patriotyczne z różnych okresów historii Polski. Nie zabrakło poczęstunku dla wszystkich – tradycyjnej grochówki, ciastka i kawy.