Starostwo Powiatowe w Lubartowie: tradycyjna powiatowa biesiada tym razem z kampanią „Dumni z Polski”

Mieszkańcy powiatu lubartowskiego jak co roku mogli wziąć udział w rodzinnym festynie „Niedziela u Sanguszków”, który tym razem – w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości – miał jednak wyjątkową, patriotyczną oprawę. Zapewniły ją materiały kampanii „Dumni z Polski”, do której przystąpił powiat z inicjatywy starosty lubartowskiego Fryderyka Puły. Niedzielną imprezę zorganizowały Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Starostwo Powiatowe.

Biesiada rozpoczęła się koncertem, podczas którego wystąpili wychowankowie i absolwenci PMDK oraz goście z jednostek Powiatu. Na scenie zaprezentowała się Męska Grupa Wokalna Chór-townia, a także akordeonista Karol Kozak z zespołem. W dalszej części koncertu można było posłuchać występu zespołu Piwnica z ZS nr 2 w Lubartowie oraz Grupy B6 z Lublina, której członkiem jest jeden z absolwentów PMDK. Zarówno koncert, jak i towarzyszący mu konkurs plastyczny na plakat, odbywały się pod hasłem „Dumni z Polski”.

W czasie imprezy swój dorobek zaprezentowały jednostki prowadzone przez powiat lubartowski i organizacje pozarządowe: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, Zespół Szkół w Kocku, Bursa Szkolna w Lubartowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie, Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku, Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie Lubelskim, Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Libra” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie.

Zdjęcia: Krzysztof Onyszko