Górzno (woj. kujawsko-pomorskie): stulecie odzyskania niepodległości z kampanią „Dumni z Polski”

Burmistrz Tomasz Kinicki (na zdjęciu) podjął decyzję o włączeniu Miasta i Gminy Górzno w kampanię „Dumni z Polski”. – Materiały będą dystrybuowane wśród mieszkańców – zapowiada Monika Tryniszewska-Skarżyńska, inspektor ds. pozyskiwania funduszy i promocji w Urzędzie Miasta i Gminy. W planach na rok jubileuszowy są m.in. zajęcia tematyczne w szkołach, wystawy oraz konkursy literackie.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości planowany jest uroczysty Bal Niepodległości. W proponowanym programie imprez na 2018 r. znalazły się także m.in. obchody Dnia Flagi, uroczystość przy pomniku z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Patrol Historyczny (lipiec), uroczystości pod pomnikiem w rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz Narodowe Czytanie (wrzesień).