Powiat Częstochowski (woj. śląskie): koncert patriotyczny i spotkania z mieszkańcami w ramach „Dumni z Polski”

Starosta Krzysztof Smela (na zdjęciu) podjął decyzję o włączeniu Powiatu Częstochowskiego do ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski”. Materiały będą rozdawane m.in. podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami oraz w trakcie uroczystości z udziałem władz powiatu.

20 października w Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się koncert patriotyczny w wykonaniu miejscowej orkiestry.