Powiat Legnicki (woj. dolnośląskie): wydarzenia patriotyczne dla uczniów z kampanią „Dumni z Polski”

Pani Starosta Janina Mazur (na zdjęciu) podjęła decyzję o przyłączeniu Powiatu Legnickiego do ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski”. Materiały będą rozpowszechniane wśród uczestników imprez i wydarzeń patriotycznych organizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.

Szkoła w Chojnowie dba o patriotyczne wychowanie młodych ludzi. W poprzednich latach uczniowie brali dział m.in. w porządkowaniu grobów w ramach akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. W szkole organizowany jest corocznie Tydzień Patriotyzmu, podczas którego odbywają się konkursy, prezentacje utworów o tematyce patriotycznej, wystawy czy tzw. Ognisko Patriotyzmu.

Powiat wspólnie z legnickim oddziałem PTTK raz PWSZ w Legnicy organizuje także od lat konkurs wiedzy o małej Ojczyźnie: „Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom” oraz powiatowy konkurs literacki „Nasza ziemia, nasz dom – pamiętniki pokoleń”.