Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie): z kampanią „Dumni z Polski” wójt chce wyjść do mieszkańców

Wójt Tomasz Sielicki (na zdjęciu) zadecydował o włączeniu gminy Braniewo do ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski”. W planach jest m.in. organizacja spotkań z mieszkańcami wsi, podczas których rozdawane będą materiały kampanii. Na 2018 rok w Braniewie przewidziano wiele wydarzeń związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Już 21 marca w gminie odbędzie się Bieg Wilczym Tropem. W kwietniu posadzony zostanie pamiątkowy dąb z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zorganizowany zostanie także konkurs na list do Ojczyzny i życzenia dla Ojczyzny. Na przełomie maja i czerwca ogłoszony zostanie z kolei konkurs „Ojcowie niepodległości”.

W obchody mocno zaangażowała się Szkoła Podstawowa w Szylenach, która podejmuje wiele inicjatyw, m.in. konkurs Wybitni Polacy – inspiracją do pracy”. w placówce ma powstać także szkolny ogród dydaktyczny.

W październiku odbędzie się Wieczornica dla Niepodległej. W listopadzie – uroczysta akademia i narodowe śpiewanie. Wydarzeniom będzie towarzyszyła kampania „Dumni z Polski”.