Uścimów (woj. lubelskie): wydarzenia w 2018 roku pod hasłem „Dumni z Polski”

Decyzją wójta Stanisława Wołoszkiewicza (na zdjęciu) gmina Uścimów dołączyła do grona samorządów biorących udział w kampanii „Dumni z Polski”. Materiały zostaną wykorzystane m.in. podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Jak informuje Renata Stangryciuk, sekretarz gminy, część ulotek kampanii zostanie przekazana do szkoły podstawowej, w której zorganizowane zostaną uroczystości patriotyczne. Kampania „Dumni z Polski” będzie obecna również podczas corocznego Biegu Jezior oraz podczas dożynek.

W roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę Uścimów wraz z sąsiednią gminą organizują duże uroczystości upamiętniające 27. Wołyńską Dywizją Piechotę Armii Krajowej. Materiały kampanii zostaną wykorzystane także podczas uroczystości 11 listopada.