Kołaczkowo (woj. wielkopolskie): wspólne radosne świętowanie z kampanią „Dumni z Polski”

Decyzją Pani Wójt Teresy Waszak (na zdjęciu) gmina Kołaczkowo dołączyła do grona samorządów uczestniczących w kampanii „Dumni z Polski”. W gminie każdego roku odbywa się szereg wydarzeń o charakterze patriotycznym.

11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Barbarą Wachowicz. Uczestnicy wysłuchali historii o dziele Władysława Stanisława Reymonta poświęconym Insurekcji Kościuszkowskiej. Słuchacze zostali przeniesieni do dziewiętnastowiecznej Polski, w czasy wieszczów, konspiracji niepodległościowej i największych dzieł literatury Władysława Stanisława Reymonta, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego – bohaterów ulotek kampanii „Dumni z Polski”. Barbara Wachowicz jest jedyną osobą, która przemierzyła cały amerykański szlak walk Tadeusza Kościuszki – 20 tysięcy kilometrów od granicy kanadyjskiej po Charleston nad Atlantykiem.

W grudniu w Kołaczkowie zorganizowano z kolei wieczornicę poświęconą Władysławowi Reymontowi w 92. rocznicę śmierci pisarza. Podczas spotkania pt. „Zatrzymać się w życia pędzie choćby na chwilę…” wystąpili uczniowie z ZSP w Kołaczkowie, którzy opowiedzieli o ostatnich miesiącach życia jednej z bohaterek powieści „Chłopi” – Agacie Kłębowej.

W styczniu tego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkowie otwarto wystawę „Polska Walcząca”. Ekspozycja przypomina o fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego.