Hajnówka (woj. podlaskie): „Dumni z Polski” to bardzo dobrze przemyślana kampania

Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak (na zdjęciu) zdecydował o włączeniu miasta to ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski”. W mieście przez cały rok odbywa się szereg wydarzeń pod wspólnym hasłem „100 inicjatyw na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizuje m.in. „Tydzień książki regionalnej” – czytanie wielopokoleniowe tekstów o historii Hajnówki z udziałem znanych hajnowian, wystawę  książek i historycznych fotografii na temat lokalnej architektury oraz warsztaty wykonania kokard narodowych. W szkołach odbędą się konkursy historyczne, biegi upamiętniające Janusza Kusocińskiego, rajd i konkursy plastyczne.

– Materiały kampanii posłużą jako nagrody w konkursach. Z kolei balony i chorągiewki zamierzamy wykorzystać 3 maja i 11 listopada – mówi Pani Jolanta Stefaniuk z Urzędu Miasta. – Zdecydowaliśmy się na udział ponieważ materiały są dobrze opracowane i przemyślane – dodaje.