Ambasada RP w RFN: przystępujemy do kampanii, chcemy kształtować poczucie dumy z bycia Polakiem

Berlin to kolejna europejska stolica, w której obecna będzie kampania „Dumni z Polski”. – Materiały kampanii będą wykorzystane do uświetnienia i wzbogacenia rozmaitych projektów polonijnych w 2019 r., które planujemy zrealizować ze środowiskiem Polaków i Polonii w berlińskim okręgu konsularnym – informuje Jowita Wencius z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w RFN.

Polskie organizacje, stowarzyszenia i szkoły w Niemczech kontynuują obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W nowym roku przypadają ważne rocznice: 15-lecie członkostwa Polski w UE, 20-lecie członkostwa w NATO, a także 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.

– Jako polska placówka dyplomatyczna chcemy kształtować poczucie dumy z bycia Polakiem lub posiadania polskich korzeni wśród osób zamieszkujących nasz okręg konsularny – podkreśla Jowita Wencius. – Przekazane materiały, ulotki i gry edukacyjne posłużą do zapewnienia patriotycznej oprawy wydarzeniom polonijnym, a także zostaną przekazane do organizacji polonijnych, szkół i innych podmiotów, które krzewią polski język i kulturę.