Konsulat Generalny RP w Łucku: konkursy, wydarzenia i imprezy z kampanią „Dumni z Polski”

Kampania „Dumni z Polski” trafi do Polaków na Ukrainie. Konsulat w Łucku ma mnóstwo pomysłów na to, jak wykorzystać materiały. Jak informuje wicekonsul Teresa Chruszcz, upominki i nagrody zostaną przekazane uczestnikom konkursu wiedzy o Polsce i UE z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Konkurs będzie adresowany do dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego.

Na terenie Łuckiego Okręgu Konsularnego nauką języka polskiego objętych jest 23 tys. uczniów w szkołach polskich przy polskich stowarzyszeniach oraz w szkołach ukraińskiego systemu oświaty (język polski jako obcy – przedmiot obowiązkowy i fakultatywny). – Wśród stowarzyszeń i szkół polskich działających na terenie naszego okręgu istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju materiały – podkreśla Teresa Chruszcz.

Materiały kampanii „Dumni z Polski” zostaną również rozdane studentom polonistyki prowadzącym Klub Polski w Łucku. Klub organizuje co tydzień spotkania z gośćmi z Polski propagujące polską historię i kulturę. – Materiały chcemy rozdawać także podczas obchodów Dnia Polski w ramach Dni Europy w Równym 17.05, Łucku 18.05 oraz w Tarnopolu 19.05 – dodaje pani konsul. Dzień Polski to największa impreza plenerowa organizowana przez KG RP w Łucku we współpracy z radami miejskimi trzech miast wojewódzkich w okręgu konsularnego. Będą to koncerty grupy polskiej Vołosi oraz zajęcia i warsztaty prowadzone przez wolontariuszy i studentów uczących się języka polskiego.

Za pośrednictwem Konsulatu materiały kampanii „Dumni z Polski” trafią też do najmłodszych Polaków w Zdołbunowie podczas obchodów Dnia Dziecka. – Jest to impreza cykliczna, na którą czekają najmłodsi członkowie organizacji polskich z Rówieńszczyzny – informuje Teresa Chruszcz. Projekt jest realizowany w formie imprezy plenerowej, w której biorą udział dzieci polskiego pochodzenia, dzieci uczące się języka polskiego oraz wychowankowie domów dziecka. Impreza ma charakter otwarty. W programie  występy zespołów dziecięcych, warsztaty plastyczne, konkursy.