Wydz. Konsularny Ambasady RP w Rzymie: kampania „Dumni z Polski” doskonale wpisuje się w nasze potrzeby

Kampania „Dumni z Polski” trafi do Polaków we Włoszech. – Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, realizując w swoich działaniach politykę polonijną, bardzo często korzysta z już gotowych lub tworzy własne materiały mające na celu promocję historii, tradycji i kultury Polski – wyjaśnia Kamila Kowalska z Działu Prawnego i ds. Współpracy z Polonią. – Wśród stowarzyszeń i szkół polonijnych działających na terenie kompetencyjnym tutejszego Urzędu istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju materiały.

Kampania trafi do Polaków w różnych regionach Włoch przy okazji licznych inicjatyw, które są podejmowane przez polskie organizacje pozarządowe i szkoły. – Z tym większym zainteresowaniem włączyliśmy się w Państwa kampanię, która doskonale wpisuje się w nasze potrzeby oraz w ustalony na najbliższe miesiące kalendarz wydarzeń polonijnych, w których Placówka będzie uczestniczyć – dodaje Kamila Kowalska.