Konsulat Generalny RP w Grodnie (Białoruś): „Dumni z Polski” na Festynie Polonijnym

Materiały kampanii „Dumni z Polski” trafią do uczestników corocznego Festynu Polonijnego organizowanego przez Związek Polaków na Białorusi z okazji Dnia Polonii na początku maja. Festyn na świeżym powietrzu co roku przeciąga kilkuset uczestników. Podczas wspólnej zabawy mogą oni wyrazić przywiązanie do polskiej kultury, tradycji i obyczajów.

– Hasło „Dumni z Polski” powinno jeszcze bardziej zintegrować środowisko polonijne na Grodzieńszczyźnie – wyjaśnia Elżbieta Książek z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie.

Kampania „Dumni z Polski” nada także wyjątkową oprawę festynowi z okazji Dnia Dziecka. Materiały posłużą promocji Polski wśród uczestników.