Jasieniec (woj. mazowieckie): uroczystości z kampanią „Dumni z Polski”

Część oficjalną uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakończyło zaproszenie do wspólnej defilady.

Uczestnicy z chorągiewkami i balonami z hasłem „Dumni z Polski” uczestnicy przemaszerowali do Publicznej Szkoły Podstawowej na część artystyczną. Harcerze z 44 Szczepu Drużyn Harcerskich „Plankton” rozpalali symboliczne znicze pamięci we wszystkich Miejscach Pamięci Narodowej.