Powiat lubartowski (woj. lubelskie): moc atrakcji i konkurs z nagrodami dla mieszkańców pod hasłem „Dumni z Polski”

Starosta Lubartowski Fryderyk Puła (na zdjęciu) i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury zapraszają na tradycyjną Powiatową Biesiadę Samorządową „Niedziela u Sanguszków”, która w tym roku odbędzie się w ramach kampanii „Dumni z Polski”. Impreza zostanie zorganizowana 10 czerwca na dziedzińcu Pałacu Sanguszków w Lubartowie. -– W harmonogramie imprezy przewidziany jest m.in. koncert pod nazwą „Dumni z Polski” i konkurs plastyczny na plakat również pod ta samą nazwą. Nagrodami w konkursie będą gadżety kampanii – informuje Krzysztof Onyszko z Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

„Niedziela u Sanguszków” rozpocznie się o godz. 16 koncertem „Dumni z Polski”. Wystąpią Męska Grupa Wokalna Chór-townia oraz akordeonista Karol Kozak z zespołem – absolwent pracowni muzycznej PMDK, Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, student Instytutu Muzyki UMCS. – Wielbiciele młodego rocka na pewno będą zainteresowani występem zespołu Piwnica z ZS nr 2 w Lubartowie oraz koncertem zespołu B6 z Lublina, na którym podziwiać będzie można umiejętności studentów kierunku jazz i muzyka estradowa na UMCS, w tym – absolwenta pracowni muzycznej PMDK w Lubartowie – Arka Borzęckiego – zapowiadają organizatorzy.

Atrakcji podczas „Niedzieli u Sanguszków” będzie znacznie więcej. Swój dorobek zaprezentują placówki prowadzone przez Powiat Lubartowski i organizacje pozarządowe: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, Zespół Szkół w Kocku, Bursa Szkolna w Lubartowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie, Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku, Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie Lubelskim, Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Libra” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie.

W ramach imprezy odbędą się również  targi promocyjne placówek i instytucji powiatowych oraz jarmark rękodzieła artystycznego. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach festynu – przygotowana zostanie specjalna strefa zabaw i atrakcji dla dzieci: akcje plastyczne, kawiarenka pod chmurką, dmuchańce, zabawy sprawnościowe i inne.