Czchów (woj. małopolskie): stulecie odzyskania niepodległości z kampanią „Dumni z Polski”

Burmistrz Marek Chudoba (na zdjęciu) podjął decyzję o dołączeniu do ogólnopolskiej akcji „Dumni z Polski”. Podczas wydarzeń organizowanych z okazji stulecia odzyskania niepodległości będą wykorzystywane materiały przygotowane w ramach kampanii.

Pierwsze obchody patriotyczne odbyły się na początku maja. Z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja zorganizowano pochód z udziałem orkiestry. Część artystyczną przygotowali najmłodsi mieszkańcy. Można było podziwiać pokazy taneczne, a także wysłuchać pieśni patriotycznych.

Kolejne obchody zaplanowano na jesień, a kulminację wydarzeń lokalne władze przewidują w listopadzie. Przez cały rok w szkołach będą organizowane wewnętrzne imprezy, dzięki którym uczniowie poznają dokładnie drogę Polski do niepodległości.