Świdnica (woj. dolnośląskie): 100 drzew na stulecie z kampanią „Dumni z Polski”

Prezydent Beata Moskal-Słaniewska (na zdjęciu) podjęła decyzję o włączeniu Świdnicy w ogólnopolską kampanię „Dumni z Polski”. Materiały będą wykorzystywane podczas różnego rodzaju przedsięwzięć planowanych przez Świdnicki Komitet Organizacyjny Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Program obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Świdnicy  będzie przewidywał szereg wydarzeń o charterze edukacyjnym i oficjalnym. Przewidziano także przedsięwzięcia rozrywkowe, rekreacyjne i sportowe. Planowane są m.in.  festyny, biegi, konkursy, koncerty i wystawy. Odbędą się także oficjalne uroczystości połączone z odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Na pamiątkę wyjątkowego jubileuszu zasadzone zostanie 100 drzew.

W ramach obchodów zainicjowana została akcja „Świdnickie szydełkowanie – ubierzmy Nasze Miasto na Niepodległość”. Od 22 lutego w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych odbywają się spotkania, których efektem będzie stworzenie „ubrania” składającego się z białych i czerwonych kwadratów o wymiarach 10 x 10 cm. Ubranie będzie służyło jako ozdoba jednego z elementów przestrzeni publicznej miasta.