Bieżuń (woj. mazowieckie): wszystkie wydarzenia patriotyczne w 2018 r. z kampanią „Dumni z Polski”

Burmistrz Andrzej Szymański (na zdjęciu) podjął decyzję o włączeniu Miasta i Gminy Bieżuń do ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski”. Wszystkie wydarzenia patriotyczne w 2018 roku zostaną zaplanowane z wykorzystaniem ulotek i gadżetów kampanii. Materiały będą rozpowszechniane wśród uczestników imprez i wydarzeń patriotycznych.

W ramach kampanii już w marcu odbędzie się konkurs pięknego czytania „Poezja i proza patriotyczna” organizowany przez Miejsko Gminna Bibliotekę Publiczną w Bieżuniu.

3 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bieżuniu planowany jest Koncert Piosenki Patriotycznej.

W Samorządowej Szkole Podstawowej w Sławęcinie przewidziano szereg przedsięwzięć i uroczystości szkolnych w tym min. konkurs o tematyce historycznej „Co wiem o Niepodległej”, wykonanie symboli patriotycznych, cykl lekcji wychowawczych poświęconych walce o niepodległość na terenie Małej Ojczyzny, dbanie o groby poległych w walce o niepodległość, bieg o niepodległość, akademie.

We wrześniu w Zespole Placówek Oświatowym w Bieżuniu odbędzie się pokaz historyczny „Ku Niepodległej” – lekcja historii prezentująca powstania narodowe i dążenia niepodległościowe oraz rolę i legendę Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W październiku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieżuniu odbędzie się „Tygodniowy Maraton Czytelniczy na 100-lecie odzyskania niepodległości”.

11 listopada odbędzie się uroczysta msza za Ojczyznę, po której złożone zostaną kwiaty na grobie Bohaterów walczących za Ojczyznę.