Powiat Lubartowski (woj. lubelskie): zaplanujemy obchody stulecia z kampanią „Dumni z Polski”

Starosta Fryderyk Puła podjął decyzję o włączeniu Powiatu Lubartowskiego do ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski”. Jak informują przedstawiciele starostwa, wszystkie wydarzenia patriotyczne w 2018 roku zostaną zaplanowane z wykorzystaniem materiałów „Dumni z Polski”.

Samorząd zamierza skorzystać z pomysłów zaprezentowanych w przewodniku po kampanii.

11 listopada Starosta Lubartowski tradycyjnie składa wiązankę na grobie Bohaterów poległych w walce o niepodległość w latach 1831 i 1863.

Odprawiania jest uroczysta msza, po której mieszkańcy przechodzą do klasztoru o.o. Kapucynów. Wygłaszany jest Apel Pamięci połączony ze złożeniem wieńców przy pamiątkowej tablicy.