Powiat Lidzbarski (woj. warmińsko-mazurskie): rodzinne uroczystości z kampanią „Dumni z Polski”

Starosta Jan Harhaj (na zdjęciu) włączył Powiat Lidzbarski do ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski”. – Wszystkie uroczystości patriotyczne obchodzimy wspólnie z burmistrzem i naszą jednostką wojskową. Obecność żołnierzy dodaje prestiżu i powagi – tłumaczy Pan Starosta.

W powiecie planowane jest w tym roku m.in. odsłonięcie pamiątkowego kamienia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. – Chcemy też nadać jednemu z rond nazwę „Rondo Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” – mówi Jan Harhaj. Z okazji jubileuszu w jednostce wojskowej otwarta została izba pamięci poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Jednostka nosi imię mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

– Materiały kampanii chcemy wykorzystać m.in. podczas spotkania z rolnikami oraz podczas Dni Rodziny. Zależy nam, by pokazać wszystkim pokoleniom naszą wielką historię i wielkich Polaków – mówi Pan Starosta.