Pilzno (woj. podkarpackie): moc wydarzeń patriotycznych z kampanią „Dumni z Polski”

Gmina Pilzno dołącza do grona samorządów uczestniczących w kampanii „Dumni z Polski” – zadecydowała Pani Burmistrz Ewa Gołębiowska (na zdjęciu). Gmina zaplanowała wiele atrakcji dla mieszkańców, które zostaną zorganizowane pod hasłem: „Pilzneńskie drogi do niepodległości”. – Jesteśmy małym miasteczkiem z dużą historią. W roku stulecia chcemy akcentować wkład naszych mieszkańców w odzyskanie niepodległości. Materiały kampanii „Dumni z Polski” bardzo się przydadzą podczas obchodów – podkreśla Marzena Baum-Gruszowska, Kustosz Muzeum Regionalnego w Pilźnie.

Pierwsze wydarzenia zaplanowano na maj – pod hasłem „Spacer z legionistami”, przy współpracy z miejscowym gimnazjum i szkołą podstawową, odbędzie się niezwykła wystawa plenerowa. Wzdłuż ul. Legionów zaprezentowane zostaną sylwetki 32 legionistów z Pilzna. W kolejnych tygodniach – od maja do września – będą odbywać się specjalne zajęcia z musztry wojskowej przeznaczone dla młodzieży, która jesienią weźmie udział w rekonstrukcji historycznej. Młodzi Pilźnianie odtworzą wymarsz sokolich drużyn polowych z Pilzna do Krakowa w 1914 r. Odbędzie się również uroczysta msza św.

W czerwcu zaplanowano „Spotkanie pokoleń” przy okazji Dni Pilzna, a we wrześniu – Rajd Rowerowy im. Wincentego Witosa. Zmaganiom sportowym będzie towarzyszyła wystawa plenerowa na rynku, poświęcona Witosowi, ruchowi ludowemu i jego zasługom dla niepodległości. W październiku planowana jest sesja naukowa zorganizowana przy okazji wydania dwutomowej monografii „Dzieje Pilzna”. Kulminacja obchodów nastąpi w listopadzie. Główną atrakcją będzie koncert fortepianowy „Ku czci Niepodległej”. Na 11 listopada zaplanowano oficjalne uroczystości na szczeblu samorządowym. Weźmie w nich udział m.in. młodzież gimnazjalna oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego.