Sanok (woj. podkarpackie): Dziękujemy za materiały kampanii!

– Materiały bardzo się przydały, dziękujemy! Wszystko udało się ładnie rozprowadzić pomimo epidemii. Część wykorzystaliśmy jako nagrody dla dzieci biorących udział w Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej FLOREK. Inne przekazaliśmy gromadom zuchowym. Dziewczyny pracujące z małymi dziećmi były szczególnie zadowolone z materiałów „Dumni z Polski”, bo dzieciaki lubią gadżety: chorągiewki, naklejki. Z kolei śpiewniki i koszulki posłużyły jako nagrody dla starszych drużyn – powiedziała Maria Kurkarewicz z Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.