Dzierzgowo (woj. mazowieckie): SP im. Marszałka Piłsudskiego w kampanii „Dumni z Polski”

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie chętnie skorzystali z pomocy edukacyjnych „Dumni z Polski” podczas lekcji patriotycznych – informują przedstawiciele szkoły.

Jak podkreślają, materiały kampanii to jeden z najciekawszych i najwartościowszych prezentów, jakie otrzymała placówka.

Gry pamięciowe, planszowe oraz karty doskonaliły wiedzę dzieci o miejscach historycznych oraz postaciach zasłużonych dla kraju.

Wielką atrakcją dla oddziałów przedszkolnych tego dnia stały się balony i chorągiewki, którymi podczas uroczystości zdobione były trybuny. Przedszkolaki wiwatowały, śpiewając pieśni legionowe.

Uczniowie klas I-III w otrzymanych notatnikach zapisywali najważniejsze hasła podkreślające charakter uroczystości. Koszulki zaś trafiły do starszych uczniów, którzy z dumą będą je nosić.