Jasieniec (woj. mazowieckie): uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych w ramach kampanii „Dumni z Polski”

W ramach kampanii „Dumni z Polski” w pierwszych dniach września w miejscowości Zbrosza Duża odbyły się uroczystości upamiętniające 40. rocznicę utworzenia Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej.
Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczyli ks. Prałat Czesław Sadłowski – historia Solidarności Rolniczej, wójt gminy Jasieniec Marek Pietrzak oraz sołtys wsi Zbrosza Duża Renata Paździerska, w uroczystościach wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych: Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu, Ministra Spraw Wewnętrznych, samorządu województwa mazowieckiego, powiatu grójeckiego i białobrzeskiego, samorządów gminnych i mieszkańcy. Gośćmi specjalnymi uroczystości były osoby, które przed 40 laty położyły podwaliny funkcjonowania ruchu chłopskiego – inicjatorzy powstania Komitetów i dziennikarze Radia Wolna Europa.

Uroczystości rozpoczęła przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej wystawa i konferencja dotycząca Komitetów Samoobrony Chłopskiej, które przed 40 laty powstawały na ziemi grójeckiej, lubelskiej i rzeszowskiej. W tej części obchodów, zorganizowanej w dolnym kościele w Zbroszy Dużej udział wzięli zaproszeni goście oraz okoliczni mieszkańcy, którzy mogli zapoznać się z historią lokalną i poznać dzieje swoich niedalekich przodków. Sama wystawa wciąż udostępniona jest do zwiedzania w dolnym kościele w Zbroszy Dużej, natomiast w najbliższych tygodniach trafi do jasienieckich szkół.

Centralną część uroczystości stanowiła msza święta koncelebrowana przez legendy Solidarności – ks. Infułata Jana Sikorskiego i ks. Prałata Czesława Sadłowskiego. Po niej nastąpiło złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym powstanie w 1978 roku Komitetów Samoobrony Chłopskiej. Słowa uznania dla tych, którzy 40 lat temu dokonali niemożliwego broniąc polskiej wsi i wstawiając się za represjonowanymi przez ówczesne władze, wyrazili: Marek Pietrzak – Wójt Gminy Jasieniec i współgospodarz uroczystości, Zofia Romaszewska – Doradca Prezydenta RP, Marek Suski – Szef Gabinetu Politycznego Premiera, dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Sławomir Siwek – Doradca Marszałka Sejmu RP, Weronika Piwarska – przedstawicielka Marszałka Senatu RP, Edward Zaręba – Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. współpracy ze związkami zawodowymi, Dariusz Bąk – poseł na Sejm RP, Władysław Kumorek – Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego oraz Aleksander Świeykowski – dawny korespondent Radia Wolna Europa.

Część artystyczna obchodów odbyła się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego. Zebrani mogli wysłuchać „Piosenek drugiego obiegu” z repertuaru Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego oraz obejrzeć spektakl „Polaków droga do wolności” w wykonaniu uczniów i absolwentów klas gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu. Ostatnim punktem programu była kameralna projekcja filmów na kanwie wydarzeń w Zbroszy Dużej rozgrywających się przed 40 laty.

Organizacja wydarzeń patriotycznych jest jednym z elementów wyrażania dumy narodowej i ukłonem w stronę tych, którzy w ciągu ostatnich 100 lat swymi działaniami zapewnili nam możliwość życia w wolnym i niepodległym kraju. Takimi ludźmi byli m. in. rolnicy, których działalność wywarła szczególny wpływ na historię naszego regionu – informują organizatorzy.