Stoczek Łukowski (woj. lubelskie): pamięć o lokalnych bohaterach z kampanią „Dumni z Polski”

Wójt Marek Czub (na zdjęciu) postanowił włączyć gminę Stoczek Łukowski do ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski”. Tradycją gminy jest wspominanie lokalnych bohaterów w każdą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W ubiegłym roku obchody rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych i zaproszonych gości do kościoła parafialnego. Mieszkańcy mogli obejrzeć występ uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Jastrzębskiego w Starej Róży poświęcony burzliwym dziejom naszej Ojczyzny. Przypomniano postać kapitana Adama Nenckiego, żołnierza Armii Krajowej, kawalera orderu Virtuti Militari, który walczył o wolność naszego kraju i oddał swoje życie za Polskę.

W poprzednich latach wójt Marek Czub wspomniał Wojciecha Bareja, swojego przodka urodzonego w czasie zaborów, który poświęcił swoje młode życie w walce o wolność i niepodległość Polski.

W 2018 roku w gminie planowana jest m.in. historyczna sesja popularno-naukowa w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszystkim wydarzeniom towarzyszyły będą materiały kampanii „Dumni z Polski”.