Pilzno (woj. podkarpackie): wielki happening patriotyczny z kampanią „Dumni z Polski”

Muzeum Regionalne, Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pilźnie zorganizowały happening historyczno-artystyczny „Wymarsz Legionistów”. Organizację wydarzenia wspierał Urząd Miasta i Gminy, który włączył Pilzno w kampanię „Dumni z Polski”. Pracownicy Urzędu rozdawali mieszkańcom i młodzieży patriotyczne plakietki, balony, chorągiewki oraz ulotki.

– Była to kolejna uroczystość w gminie, celebrująca obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – podkreślają organizatorzy. – Nawiązywała ona do rzeczywistych wydarzeń, jakie rozegrały się w Pilźnie 12 września 1914 r. Sto cztery lata temu gromady ochotników z Pilzna i okolic, jako Polowa Drużyna Sokola, w sile ponad dwustu żołnierzy, pod wodzą Tadeusza Gawrysia i Aleksandra Józefa Radoniewicza, wyruszyły do Krakowa, by dołączyć do formujących się tam Legionów Polskich i stanąć do walki o wolną ojczyznę.

Happening poprzedziła uroczysta Msza Święta w intencji legionistów ziemi pilźnieńskiej. Po nabożeństwie uczestnicy happeningu przemaszerowali na ul. Legionów, do parku otaczającego budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Pilźnie. Widzowi mogli podziwiać program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Wielką atrakcją była rekonstrukcja historyczna „Wymarsz Sokolej Drużyny Polowej z Pilzna do Legionów Polskich w Krakowie” w wykonaniu członków pilźnieńskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Grupy Wojskowej Sokoła w Rymanowie i młodzieży rymanowskiego liceum ogólnokształcącego.

Na zakończenie uroczystości odbyła się prezentacja musztry paradnej w wykonaniu Grupy Wojskowej Rymanów. Jak dodają organizatorzy, występom i pokazom towarzyszyła prezentacja prac plastycznych dotyczących setnej rocznicy odzyskania niepodległości, wykonanych przez uczniów PSP w Pilźnie.