Świdnica (woj. dolnośląskie): warsztaty plastyczne i konkurs z kampanią „Dumni z Polski”

W ramach kampanii „Dumni z Polski” w Świdnicy zorganizowano m.in. warsztaty plastyczne „Kokarda narodowa”. Odbył się także międzyszkolny konkurs „Marszałek z wąsem – o życiu Józefa Piłsudskiego”. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich oraz budowanie postaw patriotycznych.

Do konkursu zgłosiło się 9 szkół. Rywalizacja składała się z dwóch etapów: etap pierwszy to test zamknięty, który uczniowie uzupełniali indywidualnie. W drugim etapie zadania wykonywano w grupie (m.in. praca z mapą, układanie wydarzeń chronologicznie, krzyżówka oraz rozpoznawanie miejsc na zdjęciach). Zadania wykonywane były przez uczestników z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem. Różnice punktowe pomiędzy szkołami były bardzo niewielkie.

  • I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 105
  • II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 8
  • III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4

Materiały kampanii towarzyszyły także m.in. obchodom Dnia Flagi.