Złoty Stok (woj. dolnośląskie): biegi, festyny i koncerty z kampanią „Dumni z Polski”

Burmistrz Grażyna Orczyk (na zdjęciu) podjęła decyzję o dołączeniu do ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski”. Z okazji stulecia odzyskania niepodległości  gmina planuje wydarzenia, które będą atrakcyjne dla mieszkańców.

Z okazji Święta Konstytucji zorganizowano przemarsz z Górniczą Orkiestrą Dętą do kościoła parafialnego oraz koncert pieśni patriotycznych. Mniej oficjalna część odbyła się 4 maja. Wtedy mieszkańcy mogli wziąć udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym i Nordic Walking oraz ognisku z pieczeniem kiełbasek. Dzień później Złoty Stok świętował piąte urodziny Górniczej Orkiestry Dętej.

W planach na następne miesiące są m.in. Festyn Odpustowy św. Antoniego, Dni Mąkolna, Bieg na Jawornik, dożynki w Mąkolnie i Płonicy, a także uroczystości z okazji 11 listopada.