Narewka (woj. podlaskie): stulecie odzyskania niepodległości z kampanią „Dumni z Polski”

Wójt Mikołaj Pawilcz zadecydował, że gmina Narewka dołączy do wspólnego świętowania z kampanią „Dumni z Polski”. W organizację wydarzeń patriotycznych będą zaangażowane lokalne władze, domy kultury i szkoły.

Na maj zaplanowano Marsz dla Niepodległej, który będzie wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców i być żywą lekcją historii i przyrody. 3 maja odbędzie się również koncert w miejscowym kościele. Sporządzane są także plany na 11 listopada. Ma się wtedy odbyć wieczór historyczny oraz prezentacje w domu kultury.

Materiały kampanii „Dumni z Polski” trafią do szkół i bibliotek, żeby mogły służyć najmłodszym mieszkańcom. Będą także pomocne dla uczniów przy organizacji wydarzeń w szkołach.