Powiat Kraśnicki (woj. lubelskie): inscenizacja historyczna i konkursy z kampanią „Dumni z Polski”

Starosta Andrzej Maj (na zdjęciu) podjął decyzję o włączeniu Powiatu Kraśnickiego do ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski”. 16 września powiat organizuje uroczystości z okazji stulecia odzyskania niepodległości.

Po oficjalnych wystąpieniach Starosta Andrzej Maj złoży kwiaty pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Następnie odbędzie się inscenizacja historyczna „Pieczęć niepodległości – kraśniczanie w wojnie z bolszewikami 1920”. Inscenizację przygotuje profesjonalna grupa rekonstrukcyjna, mieszkańcy wezmą w niej udział w charakterze statystów. Uczestnicy wydarzenia otrzymają gadżety kampanii.

Powiat jest także współorganizatorem wielu konkursów historycznych dla uczniów szkół, w których nagrodami będą materiały kampanii.